Adatkezelési tájékoztató

A www.kissbernadett.hu weboldal kezelője dr. Kiss Bernadett, továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Dr. Kiss Bernadett egyéni vállalkozó
Székhelye / levelezési címe: 9330 Kapuvár, Győri út 30. II/6.
Nyilvántartási száma: 51901686
Telefonszáma: +36-30/ 425 72 74
E-mail címe: hello@kissbernadett.hu

Az adatvédelmi tisztviselő  és elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Az adatkezelés célja, jogalapja

A megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő az interneten keresztül a hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Az Adatkezelő bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot -a személyes adatok védelméről szóló –érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben bármely személyes adatodat önként eljuttatod az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy Adatkezelő – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

1. Kapcsolatfelvétel a honlapra kihelyezett űrlapon keresztül

Ha a www.kissbernadett.hu oldalon kihelyezett „Kapcsolat” gombra kattintasz, találni fogsz egy űrlapot „Küldés!” felirattal.
Ezt a lehetőséget azért biztosítja az Adatkezelő neked, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról tudd felvenni vele a kapcsolatot.
A neved és az e-mail címed megadását kéri az Adatkezelő és hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat.
Az üzeneted az Adatkezelő postaládájában landol(hello@kissbernadett.hu).
Ha nem alakul ki köztetek kapcsolat, az Adatkezelő a leveledet törölni fogja, a rendszeres postafiók takarítási munkálatai során, amelyet legalább hat havonta megejt.
Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet a hello@kissbernadett.hu e-mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja az üzenetedet, amelyről másolatot nem tart meg és nem kerül át a neved egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza.
A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő nyilvános telefonszámának tárcsázásával

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során az Adatkezelő látni fogja a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismeri. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást az Adatkezelő nem fogad. A hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhasson, ha épp nem tudja felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttetek üzleti kapcsolat, a telefonszámot és a hozzá kapcsolódó nevet nem menti el.
Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet a hello@kissbernadett.hu e-mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja a készülék híváslistájából a számodat, amelyről másolatot nem tart meg és nem kerül át a telefonszámod egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza.
A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.
Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttetek, Adatkezelő telefonszámodat elmenti a telefonjába, a munkakapcsolatotok gördülékenységének biztosítása érdekében.
A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeli a megadott személyes adataidat, erről lejjebb írunk.

3. Visszajelzés kérés az Ügyféltől/Partnertől

Az Adatkezelő kérhet tőled írásos (emailes) úton visszajelzést a közös munkátokkal kapcsolatosan, melyet megjeleníthet a weboldalán. Adatkezelő a honlapján a nevedet, az általad elküldött visszajelzést és adott esetben egy általad jóváhagyott fotót tesz közzé. A hozzájárulásod alapján kezeli ezeket az adatokat.
Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet a hello@kissbernadett.hu e-mail címre vár az Adatkezelő, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogja a honlapról a visszajelzésed,továbbá az emailt, amelyben megküldted azt a részére. Erről másolatot nem tart meg. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

4. Számlázási kötelezettség teljesítése

Amennyiben megrendeled Adatkezelő valamely szolgáltatását, akkor számlát állít ki az elvégzett munka díjazásáról, melyre jogszabály kötelezi, ehhez elkéri a számlázási nevet és címet, és az email címet, amelyen az adatokat tudjátok egyeztetni.
A kiállításhoz a következő adatokat kéri el: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
A megrendelt szolgáltatások ellenértékét átutalással vagy készpénzzel kéri kiegyenlíteni, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot.
Jogszabály írja elő, hogy a kiállítás évében,plusz még nyolc évig meg kell őrizni az adatokat.
Abban az esetben, ha nem adod meg a számla kiállításához szükséges adatokat, Adatkezelő nem tudja teljesíteni a számlázási kötelezettségét, ezért lehetetlenné válik a szolgáltatás teljesítése.

5. Más marketing tevékenységet Adatkezelő nem folytat honlapján

Adatkezelő honlapja nincs összekötve más rendszerekkel, beágyazott követő kód nem található rajta. Az oldalon keresztül a megfelelő gombra kattintással megtekintheted az Adatkezelő Instagram, Facebook profilját, de ezt a tevékenységedet Adatkezelő nem látja.

Biztonsági intézkedések

Adatkezelő a vállakozásában megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. A laptopjára jelszó megadása után lehet belépni, melyet a Windows Defender véd a vírusoktól. Telefonját ujjlenyomat azonosítással használja. A Gmail-be, Facebook-ra és az Instagram-ra kettős azonosítással lép be. Weboldala esetén is mindent megtesz azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmaz.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vette a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Személyes adat

A személyes adataid megadása nélkül is hozzáférhetsz a www.kissbernadett.hu weboldalhoz és böngészheted, azonban a böngészéshez el kell fogadnod a süti – cookie szabályzatot. Ezt az Elfogadom gombbal tudod megtenni (a süti tájékoztató az oldal első böngészésekor).

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.

Sütik

A sütik (cookie-k) a felkeresett weboldal által létrehozott kis fájlok, melyeket a meglátogatott weboldal helyezi el a felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. A sütik használatával nem kezelünk személyes adatokat. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. Lehetőség van arra, hogy a sütiket bármikor töröld a böngészőkből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Adatkezelő vállalkozási tevékenységének, egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:
Webhold Internet Bt. | 2072 Zsámbék, Terv u 11.| Cégjegyzékszám: 13-06-063030  |
Adószám: 22581965-2-13 | info@webhold.hu | Adatvédelmi tájékoztató
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése: 
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatvédelmi tájékoztató
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

További külső szolgáltatók:

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem állszerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz –akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként –önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva –alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., YouTube LLC. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
A kissbernadett.hu oldal esetében használt külső szolgáltatók, amelyeket Adatkezelő közvetetten használ:
– Youtube (A Youtube.com oldalról Adatkezelő videókat integrálhat az oldalba.) adatkezelés
– Facebook (van saját FB oldala) adatkezelés
– Instagram(van saját Instagram oldala) adatkezelés.
A bejegyzéseket megoszthatod különféle közösségi portálokon. Innentől kezdve már a fent említett külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak rád, ezekben kell tájékozódnod a személyes adataid kezelését illetően.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart. Az Automattic szerződésbeli záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).

Más weboldalakra irányító linkek

A www.kissbernadett.hu bejegyzéseiben  külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A www.kissbernadett.hu oldal tulajdonosa semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehetőek felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Adatkezelő automatizált döntéshozatal és profilalkotást nem végez.

ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a hello@kissbernadett.hu e-mail címen kérhető.

Kérheted, hogy Adatkezelő tájékoztasson, hogy kezeli-e a személyes adataidat, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számodra hozzáférést.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az hello@kissbernadett.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
– ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Kérheted, hogy Személyes adataidnak kezelését Adatkezelő korlátozza, ha vitatod a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Továbbá azt is kérheted, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részedre átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Tiltakozhatsz is a Személyes adataid kezelése ellen:
– ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
– ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
– vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
A tiltakozásod jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Személyes adataidat Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tett meg minden tőle elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, írj üzenetet a hello@kissbernadett.hu email címre.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH),
cím: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410,
e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy az irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzik. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.